Rice Tariffication, Pahirap sa mga Magsasaka: Mga Panawagan Para sa Pagbangon